ruza_hrvatska

O Karinu

Karin - župa sv. Male Terezije

neka_novost

KARIN – župa sv. Male Terezije, ustanovljena 01. 01. 2000.
Župni ured Sv. Male Terezije, 23452 Karin
Župnik: fra Mladen Kovačević OFM, tel. (023) 687-613.

Karin kao znameniti hrvatski grad spominje bizantski car Kostantin Porfirogenet VII. ističući da je sagrađen na ruševinama rimskog Coriniuma. Hrvatski kralj Dmitar Zvonimir dao ga je kao miraz kćerki Klaudiji prigodom njezine udaje za plemića Vonihu Lapčanina.

Turci za zauzeli Karin 1527., a branio ga je knez Ivan Hranišić. Dio pučanstva prebjegao je na zapad u mletački posjed, jedan se dio poturčio, a drugi je prodan u ropstvo. Karin je oslobođen od Turaka 1647. godine, 1684. u njega dolaze pravoslavni Vlasi iz Modrina Sela, a 1686. još jedna skupina iz Bosne. Prvi spomen o samostalnoj župi u Karinu nalazimo iz 1670., kada je župnik iz Vrsi fra Albert Petrić Kraguljević dao ostavku na tu službu i otišao za župnika u Karin.

Zadarski nadbiskup Ivan Prenđa utemeljio je 1. siječnja 2000. novu župu Karin, posvećenu sv. Tereziji od Djeteta Isusa. Matice se vode od 2000. godine. Škola: područna škola. Stanovnika: 960.

Župna crkva sv. Terezije od Djeteta Isusa. Novu župnu crkvu blagoslovio je 30. prosinca 2000., nadbiskup Ivan Prenđa, i posvetio 1. listopada 2002. Crkva je jednobrodna sa zvonikom s dva zvona, iza oltara je sakristija s pomoćnim prostorijama. U crkvi se nalazi novi mramorni oltar prema narodu i kameni mramorni ambon.

Pratite nas...

youtube

Prijavnice...

prijavnice

Brojač posjeta...

» 1 Trenutno Online
» 122 Posjeta ovaj tjedan
» 239 Posjeta ovaj mjesec
» 497 Posjeta ove godine


» Ukupno posjeta 497

Linkovi...

sokacki_radio radio_benkovac tambura-zone